Често задавани въпроси (FAQ)

?
Разрешение за поставяне на анти паркинг елементи
За получаване на разрешение за поставяне на анти паркинг елементи, за предотвратяване на паркирането на обществени площи, трябва да бъдат представени в дирекция ,,Транспортна инфраструктура''- отдел „„ Организация и безопасност на движение'' при съответната община, следните документи:
 1. Молба
 2. Копие от протокол на общото събрание на живущите в кооперацията. 
75% от собствениците на апартаменти трябва да са съгласни за поставянето на тези анти паркинг елементи.
 3. Подробна технически грамотно начертана схема, на която да са обозначени местата на анти паркинг елементите, дървета, улични стълбове и т.н., ширина на тротоара, пътно платно и т.н. 
Общините може да имат и други изисквания.
Разстоянието между стандартни стационарни стълбчета  едно от друго е 1,5 м.
   След заплащане на съответните такси и съгласуване на схемата от общината и отдел „ Пътна полиция'' при СДВР имате право да монтирате анти паркинг елементи на обществени места.
Ако имате проблем или въпрос свързан с предлаганите от нас продукти или услуги и не намирате
неговото решение сред изброените по-горе, ще се радваме да се свържете с нас